Sponsoring

Sponsoring

Sponsoring Voetbal Academie Brabant 

Wat onderscheidt Voetbal Academie Brabant nu van voetbalverenigingen en waarom is het voor het bedrijfsleven aantrekkelijk om juist Voetbal Academie Brabant te sponsoren. 

Ambitie  

Voetbal Academie Brabant is een voetbal academie waarbij het ledenaantal de afgelopen jaren flink is gegroeid. Mede daardoor zijn wij in staat om, op dit moment, op in totaal 9 locaties techniektrainingen te verzorgen.

Hiermee zijn wij de grootse voetbalschool van Brabant!

Bovendien wil Voetbal Academie Brabant laten zien dat het vooruit wil en ook open staat en blijft staan voor innovatieve ontwikkelingen in de voetbalsport. Daarnaast staan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord verenigen bij ons hoog in het vaandel. Dit komt de uitstraling van Voetbal Academie Brabant, maar ook zeker van haar sponsoren ten goede. 

Wat levert het u als sponsor op?  

Voetbal is een sport waar sponsoring het verst is ontwikkeld en het meest is geaccepteerd.
Niet alleen in de topsport. Ook in de amateursport groeit het wederzijdse belang van sponsoring.

Voetbal Academie Brabantis een bloeiende en groeiende academie met veel passie en uitstraling binnen en buiten de regio Brabant.
De academie draagt actief bij aan de verbintenis en biedt ontspanning voor veel jeugdvoetballers.
Daarnaast draagt de academie bij aan een goede gezondheid door voldoende beweging.
Als sponsor van Voetbal Academie Brabant, verbindt u zich als bedrijf niet alleen aan een nette, actieve, prominente en vooral een sportieve voetbalacademie, primair ondersteunt u direct de jeugd.
Door de sponsorbijdragen is Voetbal Academie Brabant enerzijds in staat de “contributie” voor onze cursisten betaalbaar te houden en anderzijdsveel investeringen te doen in het ontwikkelen van innovatieve trainingsmogelijkheden, inschakelen gasttrainers enz. 

Daarnaast biedt een samenwerking u communicatiemogelijkheden om uw bedrijf op de juiste manier te profileren (bij een geïnteresseerde en regionale dan wel lokale doelgroep).

Sponsorkliks